Blog Articles

โยคะที่ส่งผลให้จิตใจและสุขภาพดี

ความเครียด สิ้งเร้าภายนอก การใช้ชีวิตในปัจจุบัน การเติบโต การเลี้ยงดู มีผลต่อสภาพจิตใจ ในวันที่เติบโตขึ้นต้องแบกรับปัญหา หน้าที่ การดำรงชีวิต มากมาย โยคะเข้ามาช่วยให้ใช้เวลาช่วงที่ฝึกอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายจิตใจ ฝึกสมาธิ การมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิต มีความสุขกับเรื่องง่ายๆรอบตัว ควบคุมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้การเรียนโยคะนี้ นอกเหนือจากจะทำให้จิตใจและร่างกายรู้สึกสงบแล้ว ยังทำให้เข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งการเรียนโยคะ ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรง ของอวัยวะทั้งภายในและภายนอก ฝึกให้ร่างกายเรียนรู้ที่จะรักษาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับ โรคภัยต่าง ๆ จึงเหมือนการสร้างเกราะคุ้มกันตนเองไว้ก่อน

YOGA IS LIFE

โยคะ คือการใช้ชีวิต คนส่วนมากจะเห็นว่าเป็นการออกกำลังให้กับร่างกาย เพราะเค้าเห็นแค่ส่วนเดียว ใน8ข้อ ของโยคะ คือ อาสนะ โยคะท่านั้น ท่านี้ โดยดั้งเดิมโยคะนั้นเป็นการฝึกตน มองภาพให้เห็นชัดก็คล้ายๆกับอยู่ในวัด มีการถือศีล สำรวมกิริยา ทำสมาธิมีสติ เจริญสติ ดังนั้น อาสนะเป็นแค่ส่วนเดียวเล็กๆ ของโยคะคอนเซบของปรัชญาโยคะ สืบต่อ กันมาหลายยุคหลายสมัย บทเรียนของการทำงานของจิต ความเป็นมนุษย์ อาหาร ความรู้ทางด้านโภชนาการทางโยคะก็เป็นแบบเรียบง่าย โยคะเรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผล มีการรักษาขนบธรรมเนียม ก่อนการเข้าคลาส การปฏิบัติตัวระหว่างเรียน สอนการอุทิศตนฝึกโยคะ กระทำให้บางสิ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ส่วนตนตอบแทน เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวัง ฝึกให้เข้าใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงและเหนือการควบคุมหลังจากฝึกโยคะ ทำให้เข้าใจธรรมชาติของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างของคนอื่น ปล่อยวางความเครียด ฝึกโยคะทำให้รู้สึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นง่ายขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบาน

ปราณยามะ (6) ประโยชน์ของปราณยามะ

ปราณยามะ (6) ประโยชน์ของปราณยามะ ปราณยามะ ไม่ใช่การฝึกเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย แต่เป็นการทำให้หายใจช้าลง หายใจน้อยลง จึงอาจมีคนสงสัยว่า ถ้าไม่ใช่เพื่อออกซิเจน งั้นเราจะฝึกปราณยามะไปทำไม หรือเราได้ประโยชน์อะไรจากการฝึก ตำรา Pranyama เขียนโดย สวามีกุลวัลยนันท์ ของสถาบัน ไกวัลยธรรม อธิบายไว้ว่า ประโยชน์ทางด้านกายภาพที่ได้จากการฝึกควบคุมลมหายใจ คือ เพิ่มความยืดหยุ่นของปอด และพัฒนากล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ให้มีความแข็งแรง ไม่เพียงเท่านั้น ตำรายังได้อธิบายประโยชน์ของปราณยามะต่อร่างกายในระบบอื่นๆ ได้แก่ 1. ระบบขับถ่าย– เป็นการนวดไต (ปัสสาวะ)– เป็นการนวดลำไส้ (อุจจาระ) คล้ายอาการท้องผูก– เสริมประสาทที่กระตุ้นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องในการขับถ่าย 2. ระบบย่อยอาหาร– เป็นการนวดกระเพาะ– นวดคลายปัญหาของระบบ เช่น ความผิดปกติของกรดในกระเพาะ gastric disorder– เป็นการนวดตับอ่อน– เป็นการนวดตับ 3. ระบบหัวใจ– ช่วยนวดหัวใจให้แข็งแรง– ทำให้เลือดไหลเวียน หล่อเลี้ยงได้เพิ่มขึ้น

Ardna Baddha Padmottanasana

(Half Bound Lotus Intense Stretch Pose) Focus on open the hip ( hip joint)  External rotation  the hip : This movement  is deeper in the gluteal. Shoulder : Pectoralis major muscle, shoulder joint  Leg : Hamstring of standing leg is lengthening strength to stabilize the hip joint for balance from

Triangle Pose (Trikonasana)

The triangle pose stretches and strengthens the ankle, hamstrings, hip and core regions. During the pose, your leg quadriceps are engaged. This causes a lift to your knees and lengthens the lower hamstrings of both legs. At the same time, the hip stretches are flexed and stretch the upper hamstring

Detachment and Yoga

Detachment leads to freedom and happiness. When one is less attached to things, places, people and outcome, one is more free to live out the real self. Without the “mask” on, one becomes happier. According to the Law of Detachment, in order to acquire anything in the physical universe, you

Archives
× Available from 08:00 to 20:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday