โยคะที่ส่งผลให้จิตใจและสุขภาพดี

ความเครียด สิ้งเร้าภายนอก การใช้ชีวิตในปัจจุบัน การเติบโต การเลี้ยงดู มีผลต่อสภาพจิตใจ ในวันที่เติบโตขึ้นต้องแบกรับปัญหา หน้าที่ การดำรงชีวิต มากมาย โยคะเข้ามาช่วยให้ใช้เวลาช่วงที่ฝึกอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายจิตใจ ฝึกสมาธิ การมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ส่งผลให้การดำรงชีวิต มีความสุขกับเรื่องง่ายๆรอบตัว ควบคุมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้การเรียนโยคะนี้ นอกเหนือจากจะทำให้จิตใจและร่างกายรู้สึกสงบแล้ว ยังทำให้เข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งการเรียนโยคะ ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรง ของอวัยวะทั้งภายในและภายนอก ฝึกให้ร่างกายเรียนรู้ที่จะรักษาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับ โรคภัยต่าง ๆ จึงเหมือนการสร้างเกราะคุ้มกันตนเองไว้ก่อน