Huấn Luyện giáo viên yoga tại Việt nam

 

Chúng tôi đã hoàn thành một số khóa huấn luyện giáo viên yoga thật tốt đẹp tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng  tôi quyết định trở lại. Còn một lý do nữa là đồ ăn Việt Nam thật là ngon.

Không có nhiều trường tổ chức huấn luyện khóa yoga chứng chỉ quốc tế ở Thành Phố Hồ Chí Minh và một số người đang sống ở Việt Nam thì cần có những khóa tiêu chuẩn như thế này. Chúng tôi là trường dạy yoga được đăng ký dưới Yoga Alliance, vì vậy sau khi tốt nghiệp từ chương trình học này, các bạn có thể đăng ký với Yoga Alliance  và sẽ có thể dạy yoga ở nhiều nước trên thế giới.

 

 

 

 

Click here for English

 

 

 

 

Dưới đây là chi tiết khóa huấn luyện giáo viên yoga Ashtanga 200 giờ tại Việt Nam:

 

First Batch: 1 Apr to 1 May 2013

Ngày

Ngày và giờ

Chi Tiết

Giáo viên hướngdẫn

1 Apr – 12 Apr

Thứ hai – thứ sáu, từ, 7g đến 12g trưa,

nghỉ vào cuối tuần

Tập seri 1 của : Ashtanga Vinyasa Primary Series
  

Senior Teacher Kim

15 Apr – 25 Apr

Mỗi ngày từ 7g – 15g, Không nghỉ cuối  tuần.  

Tư thế, thở, điều chỉnh,

tư thế, lý thuyết, dạy.

Tirisula Master Trainer

26 and 29 Apr

7g – 12g, nghỉ cuối tuần

Thực tập dạy/ chỉnh sửa

Students, seniors

30 Apr and 1 May

7g – 13g

Thi

Tirisula Master Trainer

 

 

Second Batch: 5 Aug to 4 Sep 2013

Date

Day and time

Description

Led by

5 Aug – 16 Aug

Mon to Fri, 7am to 12 noon. Break during weekends

Asana practice: Ashtanga Vinyasa Primary Series

Senior Teacher Kim

19 Aug – 29 Aug

Daily, 7am to 3pm (no break)

Asana, Pranayama, Adjustment, Theory, Teaching

Tirisula Master Trainer

30 Aug and 2 Sep

7am to 12noon

Break on 31 Aug & 1 Sep

Teaching practice / Revision

Students, seniors

3 and 4 Sep

7am to 1pm

Exam

Tirisula Master Trainer

 

*Học Phí cho khóa 200g : Đăng ký trước ngày 01/03 : 2300 USD. Sau 01/03 : 2500 USD.

 

 

Tết Promotion! USD 2300 only. Sign up before 1 Mar 2013.

 Khi đăng ký học viên đóng 50% số tiền, 50% còn lại sẽ đóng vào ngày đầu tiên nhập học.

 

 

Ngày học của khóa 500 giờ:

Tất cả thời gian của khóa học là 35 ngày, và sẽ chia ra 2 phần. Muốn biết thêm chi tiết cho khóa 500giờ, xin vui lòng vào đường link:  http://tirisulayoga.com/certification/yoga/500hr-yoga-ttc/

 

 

Phần 1: Từ 15/04 – 10/05/2013.

Phần 2: Từ 13/08 – 04/09/2013.

 

Học phí cho khóa 500g nâng cao:

Giá thông thường:  5300 USD

Giá đặc biệt đăng ký trước ngày 01/03:  4500 USD. (50% đóng ngày đăng ký và 50% còn lại đóng ngày đầu tiên của khóa học 500g( ngày 15/04) hoặc đóng mỗi tháng 1000 USD từ tháng 02 đến tháng 06.

 

Giá đặc biệt cho những  học viên đăng ký cả 02 khóa 200g và 500g : 6000 USD.

 

Venue
District 2 – BodyShape Fitness Centre
49 Quoc Huong, Thao Dien Ward, D2, HCMC Vietnam

 

Registration
Please call Kim at 091 3 764 776 or email us at info@tirisulayoga.com.

 

Featuring